fbpx
Investing24H

Analyse av Cxense

Vi gjorde en analyse av IT-selskapet Cxense tilbake i mars 2017. Den foregående analysen var svært skeptisk til selskapet sin prising, særlig med tanke på konkurransen og de fremtidige markedsmulighetene. Cxense sin bransje er i stor grad preget av mektige aktører som står svært sterkt i en del av de segmentene som Cxense opererer.

Siden 2017-analysen har det skjedd mye rundt Cxense, men dessverre har selskapet enda ikke blitt lønnsomt, og kursfallet har vært voldsomt (se under). Hva gjør så Cxense interessant å se nærmere på nå?

For det første gjennomførte selskapet en emisjon på NOK 90m tidligere i år, noe som bør gjøre selskapet i stand til å bli lønnsomt, men det forutsetter at selskapet leverer i forhold til den annonserte strategien for de neste årene.

For det andre virker strategien å være forholdsvis realistisk, i tillegg til at man har en ledelse som bør være stand til å gjennomføre planene.

For det tredje så har man sett over tid sett at selskapet har redusert kostnadene, men utviklingen har på ingen måte vært jevn. Legger man til at inntektene over tid har vært stigende, så bør man med ny kapital være i stand til å bringe selskapet inn i en lønnsom posisjon.

Kursutvikling de siste 3 årene

*Kursen var 7.38 ved børslutt fredag 22.mars. Emisjonskursen var 7 NOK. *91.95% er det omtrentlige kursfallet siden den foregående analysen av Cxense. Analysen fra mars 2017 var negativ til den fremtidige utviklingen til selskapet.  

Utklipp fra DN Investor.  

I store deler av analysen vil fokuset være på selskapet sin strategi, og mulighetene for at selskapet kan lykkes med strategien. Det vil ikke bli gjort noen konkret verdsettelse, men prisingen vil bli diskutert. I første del av analysen ser vi kort på de finansielle resultatene de siste årene, slik at man har en viss forståelse for hvor selskapet kommer fra.

Cxense i korte trekk

Det blir ikke gitt en grundig beskrivelse av Cxense her, og vi viser derfor til Cxense sin nettsider om du ønsker mer informasjon om selskapet. Lysarkene under er hentet fra en investorpresentasjon fra i starten av året, og gir en god beskrivelse av løsningene de tilbyr.  

Hva Cxense primært gjør

De ulike løsningene

De ulike kundene

Alle utklipp hentet fra selskapspresentasjon, Januar 2019

Følg Investing24H

/* ]]> */