Investing24H

Analyse Elkem (ELK): Klar for videre oppgang?

Vi så første gang på Elkem i forkant av fallet selskapet opplevde fra starten av høsten til begynnelsen av dette året. Aksjekursen på analysetidspunktet var i overkant av 40 NOK/aksje, og det ble indikert en reell verdsettelse opp mot 60 NOK/aksje. Flere analyseaktører hadde i starten av høsten 2018 et kursmål i samme område som Investing24h.

Vi har i en tidligere analyse diskutert mulige årsaker til kursfallet, noe som gjør at vi liten grad vi bruke tid på å diskutere fallet nærmere i denne analysen.

Fokuset i denne analysen er den forholdsvis positive utviklingen man har sett siden starten av året, noe som gjør det relevant å diskutere det forholdsvis gode Q4-resultatet. Vi vil også se nærmere på presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen (CMD) som ble holdt i november 2018.

Det vil gjøres en ny verdsettelse av Elkem.

Elkem er fortsatt et selskap som er godt posisjonert for den fremtidige utviklingen i verden, deriblant økende miljøfokus. Selskapet fokus på FoU med mål om å tilby stadig mer spesialiserte produkter, bør fortsatt gjøre de godt i stand til å møte konkurransen, men også fremtidige økonomiske nedturer.

Kursutvikling siden børsnoteringen

Utklipp fra DN Investor

Følg Investing24H

/* ]]> */