Investing24H

Nikola World Event 2019

Nikola Word Event er ferdig, og mange ventet på ny og spennende informasjon fra selskapet. Denne korte kommentaren tar utgangspunkt i presentasjonen fra åpningen av arrangementet. Vi gir en kort en kort oppsummering av sentrale ting i presentasjonen, samtidig som presenterer noen egne tanker rundt informasjonen. Et opptak av presentasjonen finner du under.

Presentasjon 

Hva var formålet med arrangementet?

Nikola er avhengig av å selge, men også av å finansiere produksjon av lastebiler i fremtiden (2022>). Produksjon/salg av mange lastebiler er nødvendig for at det skal være lønnsomt å bygge ut et bredt hydrogenfyllenettverk i USA og Europa.  

Det vil åpenbart være svært kostbart å ha et bredt hydrogenfyllenettverk fra og med første lastebil som ruller ut av fabrikken, og det er sånn sett logisk at man tilpasser de første fyllestasjonene til kundene som man først leverer til. Etter hvert som antall lastebiler øker, så man kunne bygge et bredt nettverk av fyllestasjoner som ikke er like avhengig av spesifikke ordrer.  

Hovedpoenget med arrangementet er å trekke seg potensielle investorer og kjøpere. I utgangspunktet vil ikke nødvendigvis potensielle investorer og kjøpere ha et veldig ulikt informasjonsbehov. Både potensielle investorer og kjøpere er åpenbart interessert i informasjon som kan indikere at lastebilene faktisk er så konkurransedyktig som det tidligere har vært indikert, siden det videre vil øke sannsynligheten for at lastebilene faktisk vil bli produsert.  

Nikola er avhengig av å finansiere et betydelig og kostbasert hydrogenfyllenettverk, samtidig som man også er avhengig å bygge produksjonskapasitet. Situasjonen som Nikola befinner seg i er avhengig av at man klarer å få snøballen til å rulle, og her vil Nikola World Event kunne være til hjelp.    

En økning i antall lastbilreservasjoner, vil øke sannsynligheten for at det faktisk vil være lønnsomt å bygge et hydrogenfyllenettverk, noe som bør øke potensielle investorer sin villighet til å stille kapitalen som er nødvendig for å faktisk bygge fabrikken og fyllenettverket. På motsatt side, så vil åpenbart også investorene selv kunne være i stand til å se at Nikola sine lastebiler vil kunne være konkurransedyktige i fremtiden, noe som gjør at de vil stille med den nødvendige kapitalen.  

Følg Investing24H

/* ]]> */