fbpx
Investing24H

Analyse: Er Strongpoint tilbake? (Q1/2019)

Strongpoint som hovedsakelig selger innovative teknologiske butikkløsninger, er et selskap vi har fulgt lenge på Investing24h.com. Selskapet hadde en svært god utvikling frem til sommeren 2017, og betalt blant annet et ekstraordinært utbytte i starten på 2017 på 1 NOK/aksje. Siden sommeren 2017 har derimot utviklingen til selskapet vært svakere, noe som i stor grad har skyldtes svak etterspørsel etter kontanthåndteringsløsninger i nøkkelmarkedene (Norge og Sverige).

De siste par årene har Strongpoint gjennomgått betydelige strategiendringer. Målet med endringene har vært å øke inntektsveksten og styrke marginene. Endringene ser nå ut til gi resultater.

I den svake perioden har man sett at selskapet har kommet med nye, men også forbedrede løsninger. Når er selskap leverer svake resultater, så er det lett for at markedet undervurderer de positive utviklingstrekkene, noe som også kan være tilfelle i forhold til Strongpoint. Mye tyder nå på at selskapet har en mer bærekraftig vekstplattform enn det de har hatt tidligere. Plattformen er på mange måter satt opp for lønnsom global vekst.

Fokuset i denne analysen vil være på utviklingen den siste tiden, og analyse av denne utviklingen. Vi gjør en grov estimering av den videre utviklingen, og estimatene brukes i en verdsettelse.

Kursutvikling de siste fem årene

Hentet fra DN Investor. 25.04.2019. Selskapet har betalt et utbytte på 0.55 NOK siden 25.04, noe som alt annet likt gir en kursnedgang.

Følg Investing24H

/* ]]> */