Investing24H

Analyse: Elkem og kursfall – hva skjer?

Elkem-kursen falt kraftig i etterkant av Q3-rapporten, og det er naturlig å spørre om markedet overreagerer? Vi gir i denne korte analysen en kort vurdering av utviklingen. Vi ser først på situasjonen i forkant av fallet. I andre del ser vi på selve rapporten, og vurderer om det er ting i den som taler for en så stor nedvurdering av aksjen. Avslutningsvis vurderer vi om det i dag finnes en mulighet i Elkem for en investor som fokuserer på langsiktige investeringer, og ikke kortsiktig gevinst. (Antall ord: 1850)

Situasjonen i forkant av Q3-rapporten

Elkem-kursen nådde sitt høyeste punkt i august, da kursen nådde 45.00 NOK per aksje. Siden slutten av august og frem til Q3-rapporten ble presentert så falt kursen en god del, og under grafen forsøker vi å gi en mulig forklaring på den svake utvikling frem til rapporten ble presentert

Kursutviklingen siden børsnotering

Kilde. DN Investor

En sannsynlig forklaring på kursfallet: Handelskrig

Mye av årsaken til kursfallet skyldes nok handelskrigen mellom Kina og USA. I forkant av rapporten var nok den forventede påvirkningen litt uklar for Elkem sin del, selv om det er åpenbart at markedet forventet at det ville være en negativ resultatpåvirkning. Rapporten avklarte at handelskrigen og nye tollsatser har ført til lavere priser og svakere etterspørsel. Det er også forventet at Q4-resultatet vil bli sterkt påvirket av handelskrigen, og man må åpenbart også legge til grunn at resultatene etter Q4 vil bli påvirket.

Selv med den negative effekten av handelskrigen, så bør man åpenbart vurdere hvilken påvirkning en slik handelskrig vil/skal ha for dagens verdsettelsen av selskapet. Et selskap skal verdsettelse på bakgrunn av forventningen man har til selskapets fremtid («til evig tid»), selv om åpenbart de neste årene vil ha største påvirkning på verdsettelsen (jfr. nåverdi). På den ene siden kan man forvente at handelskrigen vil vedvare over lang tid, og dermed ramme selskapet forholdsvis hardt. På motsatt side kan man forvente at en av partene vil kaste kortene, og at krigen avsluttes. I det første tilfellet kan et relativt kraftig verdifall være rettferdig, men sannsynligvis ikke i det andre tilfellet. Mot slutten av analysen gjør vi våre vurderinger av situasjonen.  

La oss i midlertidig se nærmere på hvordan ulike aktører vurderte situasjonen i forkant av rapporten

Positive investorer

En rekke investorer/fond var positive til Elkem, selv om mange åpenbart også må ha vært negative med tanke på at kursen faktisk har falt. Blant de positive investorene finner man Ferd (familien Andresen), First Generator (M. Molsæter), Must Invest (E. Must med familie) og Sissener Canopus (J.P. Sissener). Samtlige av de nevnte investorene/fondene tapte penger i forbindelse med verdifallet.

Positive analytikere

Dessverre har vi ikke noe oversikt over medianestimater for Elkem-kursen før kursfallet startet i månedsskiftet august/september, men analytikerestimatene lå stort sett i overkant av kurstoppen i august, noe som altså var 45 NOK per aksje. I «feeden» til DN Investor knyttet til Elkem, så kan man finne følgende meldinger:

  • 20.aug «Nordea Markets oppjusterer kursmålet på Elkem-aksjen til 55 kroner fra tidligere 50»
  • 10.sep. «DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen på Elkem og oppjusterer kursmålet til 50 kroner per aksje fra tidligere 43 kroner»

Kilde. DN Investor

Det kan legges til at Elkem leverte svært sterke resultater for Q2, noe som nok førte til en hevning av estimatene blant analytikerne.

Følg Investing24H

/* ]]> */