fbpx
Investing24H

Analyse: ThinFilm (THIN) – Ny CEO og Q3/18

ThinFilm leverte 9.nov et resultat på nivå med tilsvarende kvartal i fjor, noe som ikke er overraskende med tanke på den manglende utviklingen i produksjonen/salget. I etterkant av Q3-resultatet, så er det blitt utnevnt en ny konsernsjef i selskapet.

Det er liten tvil om at utviklingen den siste tiden har vært svakere enn man kunne forventet for et år siden. På det nåværende tidspunktet er programmet knyttet til rullbasert NFC-produksjon forsinket med hele 8 måneder. Den opprinnelige planen var at selskapet skulle gå break-even i 2019. Den oppdaterte planen er nå at selskapet vil «blø» likvider inntil 2020, hvor man forhåpentligvis vil gå break-even. Til forskjell fra den opprinnelige planen, så er det nå helt utenkelig at selskapet vil klare seg uten ytterligere kapital for å finansiere driften og investeringene frem til man når break-even.

I denne korte analysen ser vi nærmere på mulige måter å finansiere driften frem til 2020. Vi ser også nærmere på (den svake) utviklingen i salg -og produksjonen, med et særlig fokus på hva som gikk galt. I første del av analysen ser vi nærmere på bytte av CEO.

Bytte av Konsernsjef -> Økt fokus på kommersialisering?

Det er liten tvil om at den utgående konsernsjefen Davor P. Sutija har vært viktig for å ta selskapet fra å primært å være et utviklingsselskap, til å bli et selskap som for alvor er i ferd med å kommersialiseres. Spørsmålet er nå om den kommersielle fasen vil kreve en annen kompetanse enn utviklingsfasen? Svaret er nok ja.

For ThinFilm sin del skyldes den svake utviklingen den siste tiden i stor grad at etterspørselen ikke har utviklet seg slik man hadde håpet. Legger man til at man økende kostnader knyttet til oppbyggingen av salg- og markedsføringskapasitet for å støtte opp om en voldsom fremtidig produksjonsvekst, så er det åpenbart at situasjonen med lavt salg ikke er ideelt.  

Generelt kan man nok både si man var litt for tidlig ute, samtidig som man generelt kan stille spørsmål med gjennomføringen av kommersialiseringen. Den svake utviklingen er noe den nå avgåtte konsernsjefen må ta ansvar for.

Den inngående konsernsjefen Kevin Barber skal bidra til å ta selskapet inn i en fase med høy kommersiell vekst, hvor man forhåpentligvis vil være i stand til produsere mrd. av NFC-etiketter innen noen år. Den nye konsernsjefen har rik erfaring knyttet forretningsutviklingen, vekstselskaper og generell kommersialisering av selskaper.  

Barber vil få en fremtidig kompensasjon som er ment å korrelere med utviklingen i aksjen, noe som normalt er en bra ting for aksjonærene, selv om man alltid kan stille spørsmål om kompensasjonen er for bra.

Følg Investing24H

/* ]]> */