Investing24H

Analyse av Elkem – August 2018

Metall- og materialselskapet Elkem sin norske historie strekker seg tilbake til starten av 1900-tallet. Selskapet ble tatt av børsen i 2005, men ble igjen selskapet notert på Oslo Børs i mars.

Elkem er som selskap involvert i hele verdikjeder, og selskapet produserer et bredt og økende spekter av produkter. Selskapet har et stort fokus på innovasjon, og det forsøker stadig å utvikle nye produkter som passer godt sammen behovene de globale megatrendene skaper. Totalt sett bør selskapet sin strategi gi store muligheter for å utvikle et varig komparativt fortrinn, noe som videre vil bidra til å sikre selskapet sin fremtidige lønnsomhet.

Selskaper med komparative fortrinn vil ofte prises høyt (høye multipler), men tilsynelatende virker det ikke som Elkem er så veldig høyt priset. Et selskap med et mulig komparativt fortrinn, og som er i stand til å generere meravkastning, bør absolutt være et selskap man bør se nærmere på, særlig når prisen tilsynelatende også virker å være lav.

***

I første del av analysen ser vi nærmere på Elkem sine ulike forretningsområder.

I andre del er fokuset på selskapet sin strategi og fokusområder, samtidig som vi vurderer om det er sannsynlig at strategien og fokusområdene kan bidra til å gi selskapet et varig konkurransefortrinn, og dermed også levere meravkastning i forhold til konkurrentene.

I tredje del er fokuset på selskapet sin historiske utvikling, men vi forsøker også i grove trekk å estimere den fremtidige utviklingen.

I fjerde del brukes estimatene i en enkel verdsettelsesmodell.  

Følg Investing24H

/* ]]> */